منو اصلی 2

امروز: یکشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۳
A A A

ترخیص کالا

کارگزار(حق العملکار) گمرکی کیست؟

آیا هرکس گفت من حق العملکار رسمی گمرک هستم، باورکنیم؟

کارگزار ویا حق العملکاررسمی گمرک  به شخصی  اطلاق می شود که پروانه مخصوص این کار را ازگمرک ایران   پس ازآزمون وگذراندن مراحل خاص وسپردن   تعهد دریافت نموده  وامین بین گمرک ووارد کننده وصادرکنندگان باشد. این پروانه به عنوان مجوزفعالیت در تمام گمرکات کشورصادر می گردد. برای شروع به کار برای کارگزار کارت حق العملکاری توسط دفترواردات گمرک ایران صادرمی گردد.

همانگونه که مستحضرید برای ترخیص کالا ازگمرک یا باید صاحب کالا  ویا نماینده قانونی آن  با وکالتنامه بعنوان اظهارکننده مراجعه نماید. اگر نماینده صاحب کالا مراجعه کند کد ملی ایشان  بعنوان وکیل درسیستم کدینگ گمرک ثبت شده و تازمانی که نام وکد ملی نامبرده ثبت شده باقی بماند فقط کالای آن واردکننده را می تواند ترخیص کند. ولی یک حق العمکار(کارگزار) چه  شخصیت حقوقی وچه شخصیت حقیقی باشد می تواند بعنوان نماینده هزاران واردکننده  به امر ترخیص فعالیت کند.

قطعاً به این امر برخورد کرده اید که بعضی ازترخیص کاران به شما می گویند امروزبه این نام وکالت بدهید وفردا به نام شخص دیگری ، بنابراین خودتان باید قضاوت کنید.

درنهایت پیشنهاد می گردد اولاً امرترخیص خودرا به کار گزاران گمرکی واگذارکرده وحتماً مجوزوپروانه حق العمکاری را ازایشان طلب نموده ورویت نمائید. هچنین برای استعلام می توانید به دفتراتحادیه کارگزاران گمرکی ایران مراجعه فرمائید.موفق باشید.